Wheel Weight Hammer

Wheel Weight Hammer

Model #50147

  • Soft head wheel weight hammer is ideal for hammering coated wheel weights
  • Claw hook is replaceable (Model #50147H)

Weight: 2 lbs. | 1 kg

50147_pd
  1. Soft Hammer Head
  2. Replaceable Claw Head (Model #50147H)
  3. Handle Length: 8" | 203mm

Coming Soon!

Coming Soon!